Åstjärn

astjarn.jpg

Åstjärn vid vindskyddet.

Vägen till Åstjärn börjar vid centrum i Gnarp sväng av vid kurvan intill banken. Åk över järnvägen i nordlig riktning och vid första avtagsväg till vänster för att sedan svänga till höger. Se karta.