Gnarpsån

image0009.jpg

Öring på 6,2 kg, höstfiske 2013.

Gnarpsån nedströms Milsbrodammen är ett utmärkt havsöringsvatten på våren och hösten  med nystigen havsöring. Fisk upp till  8.5 kilo har fångats i Gnarpsån. Även harr finns i ån.

Under 1997 påbörjades även ett projekt med biotopförbättringar som ska leda till att havsöringen reproducerar sig bättre. Kontinuerligt elfiske visar att det finns en bra självföryngring i ån.

 


Nya fiskeregler Gnarpsån se:

fiskeregler-gnarpsan-nedre.doc