Herrgårdstjärn

herrgardst.png

En trevlig tjärn som ligger i ett naturskönt område. Ett flertal utsättningar görs varje år av regnbåge. Varje höst sätts röding ut för vinterfisket som startar med ett premiärfiske i början av januari. Det är fiskeförbud från 15 oktober till premiärfisket. 
Det finns flera bryggor vilket underlättar för flugfiskare. Vid tjärnen finns en värmestuga. Vägbeskrivning: Sväng av från E:4 vid Statoil i Gnarp och åk i riktning mot Sörfjärden.

 

herrgardst-stuga.jpg